คุณยายเป็นคนกล้าตัดสินใจ

วันที่ 12 กค. พ.ศ.2557

 
 
 
      คุณยายเป็นคนกล้าตัดสินใจ ท่านไม่เคยหวั่นวิตกว่าใครจะวิพากษ์วิจารณ์อย่างๆไร หากว่าสิ่งที่ท่านทำไม่ผิดต่อวินัย ไม่ผิดต่อศีลธรรมอีกทั้งไม่มีผลกระทบใดๆต่อสังคม เพราะโลกนี้มีธรรมประจำโลกคือ โลกธรรม8 เป็นสภาพความผันแปรประจำโลกคือ มีลาภเสื่อมลาภ มียศเสื่อมยศ มีสรรเสริญมีนินทา มีสุขทุกข์คละเคล้ากันไป
 

    แม้พระพุทธเจ้าผู้เป็นศาสดาเอกของโลกก็ยังถูกนินทา ส่วนโจรผู้เลวทรามต่ำช้าก็ยังมีคนสรรเสริญ ฉะนั้นเมื่อคุณยายจะคิดทำอะไร เมื่อเห็นว่าเหมาะสม ถูกต้อง ท่านก็กล้าตัดสินใจทันที ท่านเคยกล่าวไว้ว่า
 

     "ตลอดชีวิต ยายมีวิธีตัดสินใจง่ายๆของยายคือ ยายไม่เอาใจใครเลย ยายตามใจอยู่ท่านเดียว คือพระพุทธเจ้า เพราะท่านแยกได้ชัดเจนแล้วว่า อะไรผิด ถูก ดี ชั่ว บุญบาป ควรไม่ควร เพราะฉะนั้นยานทำตามพระพุทธเจ้าว่าเอาไว้ ใครจะด่าจะติยายทั้งเมือง ยายก็เฉยๆยายเอาใจคนเดียว คือพระพุทธเจ้า
 
 

คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง
ผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกาย
 
 
 
 
 Total Execution Time: 0.0069544156392415 Mins