สิ่งที่ต้องสั่งสมคือบุญกุศล

วันที่ 23 กค. พ.ศ.2557

 
 
 
 
...สิ่งที่ต้องสั่งสมคือบุญกุศล
นี่สำคัญนะลูกนะ สำคัญทีเดียว

 

...เพราะบุญกุศลคือทุกสิ่งเลย
แล้วอย่าไปเสียเวลาสั่งสมอย่างอื่นเลย
มันเป็นเครื่องกังวล เป็นภาระด้วย

 

...ไม่ว่าจะสั่งสมอะไรมาถ้าไม่ใช่บุญกุศลแล้ว
เราลองพิจารณาให้ดีมันเป็นเครื่องกังวล
เป็นเครื่องพันธนาการของชีวิต

 

...ไปไหนมันก็จะเป็นห่วงเป็นใยอยู่ตลอดเวลาเลย
แล้วถามว่าตายแล้วเอาไปได้มั้ย ก็ไม่ได้
อยู่ก็เป็นภาระเครื่องกังวล

 

...แต่ถ้าแปรเปลี่ยนไปเป็นบุญแล้วล่ะก็
มันไม่พะรุงพะรังเลย

 

...แล้วบุญนี่แหละจะเป็นบ่อเกิดแห่งทุกสิ่ง
ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการสร้างบารมีของเรา
รูปสมบัติ ทรัพย์สมบัติ คุณสมบัติเป็นต้น
สามอย่างนี้จะได้มาด้วยการสั่งสมบุญเท่านั้น
จะไปทำอย่างอื่นยาก
 
 

#...คุณครูไม่ใหญ่...#
24 เมษายน 2548
 
 
 
 Total Execution Time: 0.0012051343917847 Mins