"อยู่กะ เพื่อหาพระในตัว"

วันที่ 11 สค. พ.ศ.2557

 
 
 
 
"อยู่กะ เพื่อหาพระในตัว"

▪เป้าหมายเราต้องรู้ว่า ...
เราเกิดมาเอากายหยาบ
จากบิดามารดา
เพื่อมาเป็นพระภายใน
พอเป็นพระภายใน
ก็จะเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน
ผู้บริสุทธิ์ มีความสุข

▪ถ้าเป็นผู้ชาย ก็บวช ...
เป็นพระ หาพระในตัว
เป็นพระแล้วพระเล่า

▪คำว่า เสียชาติเกิด คือ
เกิดมาชาติหนึ่ง ถ้าหา ...
พระภายในไม่เจอ
ก็หมดไปชาติหนึ่ง! 
ก็ต้องเกิดใหม่อีก

▪กว่าจะมาเกิดได้มันก็ยาก
เพราะมารเขากัน
ผู้มีกายหยาบจะเห็น ...
องค์พระภายใน
พอเห็นพระได้ก็จะเห็นมารได้!

"อยู่กะ เพื่อหาพระในตัว"
         


••โอวาทคุณครูไม่ใหญ่
ช่วงปลีกวิเวก••
22 ก.ค. 2557

สิริวรรณี ภูประเสริฐ:บันทึก
 Total Execution Time: 0.0013113498687744 Mins