เคล็ดลับความสำเร็จ

วันที่ 12 สค. พ.ศ.2557

 

 

เคล็ดลับความสำเร็จ ถ้าเรามีความเพียร และ ขันติ แล้ว จะสามารถฝ่าฟันอุปสรรคนั้น ต่อไปได้

 ทุกความสำเร็จของชีวิต ล้วนต้องแลกมา ด้วยความเพียรพยายาม

 หากเราปรารถนาความสุข และความสำเร็จในชีวิต มากเพียงใด  เราก็ต้องใช้ ความเพียรพยายาม และ สั่งสมบุญบารมีให้มากขึ้นเพียงนั้น
 

ธรรมะคุณครูไม่ใหญ่

 Total Execution Time: 0.0059119502703349 Mins