45 ปีวันธรรมชัย[email protected]ตอน “พบครูผู้ชี้หนทางสันติสุข”

วันที่ 27 สค. พ.ศ.2557

 

 

45 ปีวันธรรมชัย[email protected]ตอน “พบครูผู้ชี้หนทางสันติสุข”

 


  เมื่อพบกับคุณยายครั้งแรก ขณะนั้นคุณยายอาจารย์อายุได้ 53 ปี มองภายนอกเป็นเพียงแม่ชีธรรมดาคนหนึ่ง ที่มีรูปร่างผอมบาง เนื้อตัวสะพรั่งไปด้วยเส้นเอ็น หากแต่แววตานั้นสุกใส สะท้อนความเป็นผู้ทรงภูมิอันสูงยิ่ง

บุคลิกของท่านมีความหนักแน่นเข้มแข็ง มีพลัง และเปี่ยมด้วยความเมตตากรุณา แม้ว่าท่านจะไม่เคยเรียนหนังสือ ทั้งยังอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ แต่กลับสามารถตอบปัญหาธรรมะอันลึกซึ้งได้อย่างกระจ่างแจ้ง ทำให้ผู้ที่มาถามไถ่รู้สึกว่า คำตอบนั้นได้ทำความสว่างให้เกิดขึ้นในจิตใจ หยุดให้ได้คิด ฉุดให้หลุดออกมาจากแรงดึงดูดของกระแสโลกที่เชี่ยวกราก

 


**(ข้อมูลอ้างอิงจากหนังสือ 70 ปี พระเทพญาณมหามุนี) 

 Total Execution Time: 0.012011786301931 Mins