วัตถุประสงค์ที่เราต้องเจริญสมาธิภาวนา

วันที่ 10 กย. พ.ศ.2557

 

วัตถุประสงค์ที่เราต้องเจริญสมาธิภาวนา

 


...ก็เพื่อต้องการ กลั่นกายวาจาใจของเราให้ใสบริสุทธิ์ ให้หยุดนิ่ง ไม่ให้วิ่งไปตาม ความทะยานอยากแบบโลกๆ อย่างที่ผ่าน ๆ มา ใจจะบริสุทธิ์อย่างสมบูรณ์ ที่นอกเหนือจากความรู้สึกว่า บริสุทธิ์ ...จะต้องเห็นความบริสุทธิ์เป็นดวงใส ๆ จะเกิดขึ้นได้มี เพียงประการเดียว คือ ต้องเจริญสมาธิภาวนาจนใจหยุดนิ่ง เรา เจริญสมาธิภาวนาอย่างน้อยก็เพื่ออย่างนี้
 


...ในลำดับถัดไป ความบริสุทธิ์นี้จะทำ ให้เราเข้าถึงความสุข ที่แท้จริงภายใน ซึ่งเป็นความสุขที่แตกต่างจากที่เราเคยเจอ  เป็น ความสุขที่เราไม่อาจจะบรรยายได้ว่ามันเหมือนกับอะไร เพราะ เป็นความสุขที่จะหาภาษาใด ๆ ในโลก แม้เอามารวมกันหลาย พันหลายหมื่นภาษาก็ไม่อาจจะบรรยายได้
พระเทพญาณมหามุนี

 Total Execution Time: 0.0011268496513367 Mins