แม้มีชีวิตอยู่ เราก็เสวยสุขได้เต็มที่

วันที่ 04 ตค. พ.ศ.2557

 
...แม้มีชีวิตอยู่ เราก็เสวยสุขได้เต็มที่
มีสุขได้ทั้งๆที่มีชีวิตไม่ต้องไปคอยในสัมปรายภพ

...สุขทันทีที่"เข้าถึงพระธรรมกาย"
และยังทำให้เรามีกำลังใจในการสร้างความดี
โดยไม่หวั่นไหวต่ออุปสรรคใดๆทั้งสิ้น
เราจะเป็นผู้ที่มีกำลังใจไม่สิ้นสุด   

...ดังนั้น ก่อนที่ชวาลชีวิตของเราจะดับไป
ให้สร้างบารมีกันให้เต็มที่
เพราะว่าเราเกิดมาสร้างบารมี

...เวลาที่เหลืออยู่ในโลกนี้มีจำกัด
จะต้องใช้เวลาในการสร้างบารมีให้มากๆ
อย่าได้ประมาท

...ความตายไม่มีนิมิตหมาย
ระเบิดเวลาแห่งชีวิตที่ติดตัวเรามา
จะระเบิดตอนไหนก็ไม่รู้
จงใช้เวลาที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์
ในการสร้างบารมีให้มากที่สุด

...เราต้องตั้งมโนปณิธานว่า...
เราจะขยันปฏิบัติธรรมให้มากๆ
ให้เข้าถึงพระธรรมกายให้ได้

...และจะสร้างบารมีให้ได้ตลอดเวลา
ไปจนกว่าจะหมดอายุขัย
ให้สมกับที่เราได้เกิดมาสร้างบารมี
 
 

#...คุณครูไม่ใหญ่...#
๒๗ พฤษภาคม ๒๕๔๕
 Total Execution Time: 0.0012030522028605 Mins