กิจ 2 ประการ

วันที่ 07 ตค. พ.ศ.2557

 
กิจ 2 ประการ


    เราทุกคนที่เกิดมาในโลกนี้ มีกิจที่จะต้องทำควบคู่กันไป 2 ประการ คือ..การศึกษาวิชาทางโลก และการศึกษาวิชชาทางธรรม

การศึกษาวิชาทางโลก มีเป้าหมาย ให้เรารู้จักวิธี แสวงหาปัจจัยสี่ มาเลี้ยงตนเองได้ อย่างถูกต้อง อันจะทำให้เรา ได้รับความสุขและความสำเร็จในชีวิต

ส่วนการศึกษาทางธรรม มีเป้าหมาย คือ เพื่อฝึกฝนอบรม จิตใจของเราให้ สะอาดบริสุทธิ์   เพื่อจะได้เข้าถึงแหล่งของสติและ ปัญญาได้อย่างสมบูรณ์ อันจะทำให้ชีวิต จิตใจของเราสูงส่งยิ่งขึ้น จนกระทั่งหลุดพ้นจากความทุกข์ ทรมานในโลกนี้ และ เข้าถึงความสุข แท้จริงที่มีอยู่ภายในตัวเราเอง
 


ธรรมะคุณครูไม่ใหญ่
Total Execution Time: 0.0013402501742045 Mins