เมื่อเข้าถึงธรรมกาย

วันที่ 11 ตค. พ.ศ.2557

 
 
หลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ
ท่านใช้คำว่า
“เมื่อเข้าถึงธรรมกายแล้ว
อาศัยธรรมกายไปนรกก็ได้
ไปนิพพานก็ได้
นิพพาน ภพสาม โลกันต์
ไปตรวจดูได้หมด
นี่อานุภาพของคำว่า
หยุด เป็นอย่างนี้แหละ”

เพราะฉะนั้น
ให้หมั่นฝึกฝนใจ
ให้หยุด ให้นิ่ง กันเป็นประจำ
จะได้เข้าถึงพระธรรมกาย

แล้วอาศัยธรรมกาย
เป็นอุปกรณ์ในการศึกษา
วิชชาธรรมกาย
ซึ่งเป็นศาสตร์ในทาง
พระพุทธศาสนาที่แท้จริง
เป็นศาสตร์แห่งการรู้แจ้งเห็นแจ้ง

และเป็นวิชชาที่จะนำไปสู่
ความบริสุทธิ์ หลุดพ้น
จากการเป็นบ่าวเป็นทาส
ของพญามาร
จะเป็นเหตุให้เราพ้นทุกข์
ไปถึงที่สุดแห่งธรรมได้

 
 

พระเทพญาณมหามุนี
 Total Execution Time: 0.011257751782735 Mins