สำเร็จด้วยบุญ

วันที่ 09 พย. พ.ศ.2557

 

 

สำเร็จด้วยบุญ
 

 

จะทำอะไรต่าง ๆ  ให้นึกถึงบุญ  ให้อยู่ในบุญ  ถ้าเรามีบุญ  สิ่งนั้นก็จะสำเร็จได้ด้วยบุญ


เรามีบุญเป็นที่พึ่งให้นึกถึงบุญให้มาก ๆทุกอย่างจะสำเร็จ
 

 

คำสอนคุณยาย

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0018523852030436 Mins