คนที่มีคุณค่า

วันที่ 19 พย. พ.ศ.2557

 

คนที่มีคุณค่า
 


   เมื่อเราได้โอกาสเกิดมา เป็นมนุษย์  มาพบพระพุทธศาสนา วิชชาธรรมกาย   ซึ่งเป็นโอกาสที่หาได้ยากยิ่ง ของการเวียนว่ายตายเกิด ในวัฏสงสาร   จึงควรที่จะใช้ วันเวลาที่มีค่านี้  สั่งสมบุญกุศล  ทำตนให้มีคุณค่าที่สุด ด้วยการทำความดี


เพราะ..ค่าของคน อยู่ที่ผล..ของการทำความดี ความดีในตัวของเราเท่านั้น จะทำให้เราเป็นคนมีคุณค่า

 ธรรมะคุณครูไม่ใหญ่

 Total Execution Time: 0.01716210047404 Mins