“กฎแห่งกรรม”

วันที่ 22 พย. พ.ศ.2557

 

“กฎแห่งกรรม”


พระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้ตั้งขึ้น
แต่พระองค์ไปรู้ไปเห็นมา
แล้วมีมหากรุณาจึงนำมาสั่งสอนสัตว์โลก
เพราะความสงสาร
กฎแห่งกรรมนี้ตั้งขึ้นโดยผู้มีฤทธิ์
มีอานุภาพมาก
เป็นฉากหลังบังคับหมด
ทั้งสรรพสัตว์ทั้งหลายสรรพสิ่งทั้งปวง
ล้วนตกอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมทั้งสิ้น

 

22 กรกฎาคม พ.ศ. 2546
(คำไม่เล็กของคุณครูไม่ใหญ่)

 

 Total Execution Time: 0.080353367328644 Mins