ชีวิตคุ้มค่า ด้วยการสร้างบุญ

วันที่ 23 พย. พ.ศ.2557

 

 ชีวิตคุ้มค่า ด้วยการสร้างบุญ


ผู้ใดรู้จักใช้ชีวิต ด้วยความไม่ประมาท ใช้ชีวิตอย่างคุ้มค่า ด้วยการสร้างบุญบารมีทุกรูปแบบ ก็จะมีบุญเป็นกำไรชีวิต

 

เพราะบุญ..เป็นสิ่งที่มีค่า ยิ่งกว่าอัญมณีใดๆในโลก 

 

บุญใสๆ เท่านั้น.. ที่ติดอยู่ตรงศูนย์กลางกาย ของทุกๆคน จะคอยส่งผลดีงาม ให้กับชีวิตของเรา  และกีดกัน ขัดขวางบาปศักดิ์สิทธิ์และ สิ่งที่ไม่ดีทั้งหลาย ให้ห่างจากตัวเรา 

 

ธรรมะคุณครูไม่ใหญ่ 

 Total Execution Time: 0.014403335253398 Mins