การปรับปรุงตนเอง ให้ดีและเร็ว

วันที่ 01 ธค. พ.ศ.2557

 

 

การปรับปรุงตนเอง
ให้ดีและเร็ว 

 

 ต้องเข้าใจพื้นฐาน
ของชีวิตก่อนว่า แต่ละชีวิต
เกิดมาต้องประสบกับ
ความทุกข์ 

 

 สิ่งที่แต่ละชีวิต
แสดงออกมา ก็เพราะ
ความทุกข์ในใจบีบคั้น
เช่น แสดงอารมณ์โกรธ  
พูดจาไม่เพราะ ฯลฯ

 

 เมื่อเราเข้าใจอย่างนี้
แล้ว เราจะโกรธเขาไม่ลง
และจะตำหนิตัวเอง
ที่โกรธผู้อื่น 

 

 

 

 คุณครูไม่ใหญ่ 
23 เมษายน พ.ศ. 2524

 Total Execution Time: 0.014735949039459 Mins