สายสมบัติขาด ชีวิตก็ลำบาก

วันที่ 10 ธค. พ.ศ.2557

 

 

  สายสมบัติขาด ชีวิตก็ลำบาก

 

เวลาเราศึกษาวิชชาธรรมกาย เข้าวิชชาธรรมกายดู 
เราจะเห็นสายสมบัติขาดเป็นช่วงๆ 
และช่วงที่สายสมบัติขาด 
เชื้อวิบัติก็จะมาเชื่อมตรงนั้น 
มันก็จะสลับกันไปอย่างนี้อยู่เรื่อยๆ 
เป็นเรื่องซับซ้อนทีเดียว ลึกซึ้ง 
ต้องเห็นได้ด้วยวิชชาธรรมกาย 

บางตอนช่วงบุญยาว สายสมบัติก็ยาว 
บางช่วงบางตอนช่วงบุญสั้นสายสมบัติก็สั้น 
และช่วงรอยต่อก็เป็นเรื่องของบาปอกุศล 
บางช่วงก็ยาว บางช่วงก็สั้น 
เพราะฉะนั้น เราจะมีชีวิตต่อไปในอนาคตทุกภพทุกชาติ 
จนกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรม
ต้องให้สายสมบัติ สายบุญบารมีต่อเนื่องกันไปทุกกาย 
อย่าให้มีช่องว่างของบาปอกุศลที่จะมาตัดรอนในตอนนั้น 
นี่เป็นสิ่งสำคัญที่ละเอียดลึกซึ้ง 
ต้องรู้เห็นด้วยวิชชาธรรมกาย

หลวงปู่วัดปากน้ำ พระผู้ปราบมารและคุณยายฯ
ท่านไปรู้ ไปเห็นสิ่งเหล่านี้ ค้นคว้ากันมา 
ท่านจึงทำบุญทุกวัน ไม่ให้ขาดเลยแม้แต่วันเดียว 
ท่านทำของท่านอย่างนั้น
เป็นต้นแบบต้นบุญ
จนกระทั่งวันสุดท้ายก่อนจะละสังขารจากโลกนี้ไป 

เพราะฉะนั้น เราก็ต้องทำให้ได้อย่างท่าน 
มากบ้าง น้อยบ้าง เราก็ทำไป
ถ้าเราอยากเป็นอย่างท่าน เราก็ต้องทำอย่างท่าน 
ให้สายสมบัติเชื่อมโยง 
พอบุญมาก ๆ เข้า 
บาปก็ห่างไกลไปเรื่อยๆ 
จนกระทั่งไม่เหลือเลย 
และบุญที่เราทำจะทำให้ธาตุธรรม เห็น จำ คิด รู้ 
เราสะอาดบริสุทธิ์ เป็นธาตุล้วนๆ ธรรมล้วนๆ 
ไม่มีบาปอกุศลเจือปน 

ในการที่พวกเราเกิดมาแต่ละภพแต่ละชาติ
ต้องใช้เวลานาน ๆ ในการสร้างบารมี
ก็เพราะว่า เราไม่รู้ ไม่เห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ 
บางช่วงถึงได้ชะล่าใจ 
ประมาทพลาดพลั้ง ไม่ได้ทำความดีเอาไว้ 
นึกว่าทำแค่นี้ก็เพียงพอแล้ว 
ตอนนั้นบาปก็จะได้ช่อง 
ทำให้ชีวิตของการสร้างบารมีเรายืดเยื้อ 
ต้องสร้างกันยาวนาน    

 

 
ธรรมะคุณครูไม่ใหญ่

 Total Execution Time: 0.0011498014132182 Mins