อย่าเสียเวลาที่จะแก้ไขคนอื่นเลย แก้ไขตนเองดีกว่า...

วันที่ 03 มค. พ.ศ.2558

 

อย่าเสียเวลาที่จะแก้ไขคนอื่นเลย แก้ไขตนเองดีกว่า...

 

มนุษย์เสียเวลามากไปกับการ
ที่จะไปแก้ไขข้อผิดพลาดของเพื่อนมนุษย์ 
แต่กับตัวเองไม่ค่อยจะแก้ไข 
ทั้งๆ ที่หากแก้ไขตัวเราเองได้แล้วจะเป็นสุขใจ 
แต่มนุษย์ไม่ค่อยชอบแก้ไขตนเอง 
...ชอบแก้ตัวมากกว่า 

 

 

คุณครูไม่ใหญ่ 
๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๐

 Total Execution Time: 0.0012414177258809 Mins