ชีวิตของมนุษย์มีค่า

วันที่ 14 มค. พ.ศ.2558

 

 

ชีวิตของมนุษย์มีค่า

 

ชีวิตของมนุษย์มีค่า เกินกว่าสิ่งใดๆ เวลาแม้เพียงน้อยนิด สามารถที่จะเปลี่ยนเป็นสมบัติได้มากมายมหาศาล 
 แต่สมบัติแม้จะมีมากมาย ก็ไม่สามารถเพิ่มเวลา หยุดยั้งลมหายใจที่กำลังจะหมดไปของเราได้

 

อย่าเสียเวลาที่จะแก้ไขคนอื่นเลย แก้ไขตนเองดีกว่า...มนุษย์เสียเวลามากไปกับการที่จะไปแก้ไขข้อผิดพลาดของเพื่อนมนุษย์ แต่กับตัวเองไม่ค่อยจะแก้ไข ทั้งๆ ที่หากแก้ไขตัวเราเองได้แล้วจะเป็นสุขใจ แต่มนุษย์ไม่ค่อยชอบแก้ไขตนเอง ...ชอบแก้ตัวมากกว่า 
    

 

คุณครูไม่ใหญ่ 
๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๐