ที่ใดมีลัก ที่นั้นมีคุก

วันที่ 15 กพ. พ.ศ.2558

 

ที่ใดมีลัก ที่นั้นมีคุก
หยุดลัก ก็หยุดคุก...ผู้คุมบอก

ที่ใดมีรัก ที่นั้นมีทุกข์
หยุดรัก ก็หยุดทุกข์...พระบอก

ขอให้สนุกกับการสั่งสมบุญ สร้างบารมี

 

 

14 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2558
ธรรมะริมทาง ไปที่สุดแห่งธรรม

 Total Execution Time: 0.0011295000712077 Mins