กาลเวลาหมุนเวียนไปเรื่อยๆ

วันที่ 17 กพ. พ.ศ.2558

 

 

กาลเวลาหมุนเวียนไปเรื่อยๆ 

 

ทุกสิ่งล้วนเป็นอนิจจัง ชีวิต.....ร่างกายของเรา 
กำลังเดินทางไปสู่ความเสื่อมสลาย หันมองรอบกาย 
แล้วเพ่งพินิจดูว่า 
วันวานที่ผ่านพ้น 
วันนี้ที่มีอยู่..... 
และวันพรุ่งนี้ที่กำลังจะมาถึง 
ชีวิตของเราได้ถูกวางไว้ ณ จุดไหน

โลกที่เราอยู่นี้ ใช่ละคร 
แต่ที่แท้เป็นสมร- ภูมิสู้ 
ธรรมอธรรมต่อกร กันอยู่ 
มนุษย์ชาติ บ่ อาจรู้ เพราะเค้าปิดบัง      
                

 

 

พระเทพญาณมหามุนี

 Total Execution Time: 0.0028586665789286 Mins