รีบโกย รีบพาย

วันที่ 17 กพ. พ.ศ.2558

 

รีบโกย รีบพาย

“ยังหนุ่มยังแน่น  รีบโกย  รีบพาย 
ตลาดจะวาย  สายบัวจะเน่า”
เราต้องรีบโกย  รีบพายนะ  ใครจะพร่องก็ช่างเขา
แต่สำหรับเราเองต้องให้สมบูรณ์
ภพชาติสุดท้ายแล้ว  ต้องเอาแต่สิ่งที่ดี ๆ  ติดตัวไป  ไปคว้าธงชัยของชีวิตให้ได้  ที่จะให้ถอยหลังกลับไม่มี
อีกแล้ว  มีแต่รุดหน้าไปเรื่อย ๆ 
ที่ว่าภพชาติสุดท้าย  เพราะว่าก่อน ๆ  นั้นทำกัน
จริงบ้าง  ไม่จริงบ้าง  แต่ภพชาตินี้ต้องจริงที่สุด  ไม่มีใครยอมใครแล้ว
ฉะนั้นต้องอธิษฐานล้อมคอกไว้ให้ดี  ให้พบแต่สิ่ง
ที่ดี ๆ  ตลอดไป  ให้ได้ประพฤติพรหมจรรย์ทุกภพทุกชาติ
ตลอดอายุขัย  ตราบจนกระทั่งเข้าสู่พระนิพพาน 
คนไม่ดี  ไม่มีศีล  ไม่มีสัตย์  อย่าได้พบเลย
ที่สุดในโลกเรานี้ก็มีแต่บุญและบาป  มีแต่ธาตุ
กับธรรมเท่านั้น  ไม่มีอย่างอื่นเลย  มนุษย์เป็นเพียงหุ่นที่
ถูกเชิดด้วยบุญและบาป

 

(คำสอนของยายฉบับรวมเล่มและภาพ)
๕. สิงหาคม ๒๕๒๒

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.00085173447926839 Mins