เวลาชีวิตในโลกมนุษย์แค่ประเดี๋ยวเดียว

วันที่ 01 มีค. พ.ศ.2558

 

°○"เวลาชีวิตในโลกมนุษย์แค่ประเดี๋ยวเดียว"○°


เราต้องแยกให้ออกว่า 
เรื่องอะไรด่วนเราควรจะเร่งรีบทำ 


เรื่องอะไรสำคัญสำหรับชีวิต 
บุญนี่เป็นเรื่องด่วนต้องเร่งรีบทำ 


ธรรมะเป็นเรื่องสำคัญ ต้องทำให้ได้ทุกวัน 
อย่าให้...


ความเกียจคร้าน 
ประมาท ชะล่าใจ 
หรือการทำมาหากิน 
ความเจ็บไข้ได้ป่วย 
ความเหนื่อย 
ความเพลีย 


เรื่องเหล่านี้มาเป็นข้อขัดขวาง
หนทางการแสวงหาความใส คือ ปฏิบัติธรรมให้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัว 


เราสามารถเลื่อนเวลาของการปฏิบัติธรรมออกไปได้ แต่เราไม่สามารถผลัดผ่อนเวลากับพญามัจจุราช ซึ่งเขากำลังมีกำลังมาก 
ใครๆ ก็ไม่อาจไปสู้รบปรบมือกับเขาได้ นะลูกนะ

 

‪"พระเทพญาณมหามุนี‬"

 Total Execution Time: 0.0012069344520569 Mins