สมาธิเป็นของสากล

วันที่ 03 มีค. พ.ศ.2558

 

The Universality of Meditation

 

To not think at all, anyone of any religion in this world can do, whether one is a Buddhist, Christian, Muslim, Hindu and so on. To not do something is not against the law, is not immoral and does not go against any ancient tradition.
It does not go against the beliefs of any religion. Simply close your eyes and do nothing.

Phrathepyanmahamuni (Luang Por Dhammajayo), the Abbot of Wat Phra Dhammakaya
from the book : "Journey to Joy"

 

สมาธิเป็นของสากล

 

การไม่คิดอะไรเลยนั้น ทุกคนในโลกทำได้จะนับถือศาสนาพุทธ คริสต์ อิสลาม พราหมณ์ ฮินดูหรือเป็นชาวอะไรก็ตาม ได้ทั้งนั้นเลย  การไม่ต้องทำอะไรเลย ไม่ผิดกฎหมาย ไม่ผิดศีลธรรม ไม่ผิดขนบธรรมเนียม วัฒนธรรมที่ดีงาม  ไม่ผิดความเชื่อในศาสนาใดแค่ทำเฉยๆ แค่หลับตาเฉยๆ นิ่งๆ อย่างนี้เท่านั้น  หลับตาแล้วก็ไม่ต้องทำอะไร  ไม่เกี่ยวกับระยะทาง และกาลเวลารวมทั้งภาษาก็ไม่เป็นสิ่งที่กีดขวาง

 

พระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธมฺมชโย)
เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย
จากหนังสือ : "การเดินทางสู่ความสุข"

 Total Execution Time: 0.0038127660751343 Mins