การอธิษฐานจิตคืออะไร

วันที่ 12 มีค. พ.ศ.2558

 

 

การอธิษฐานจิตคืออะไร


 การอธิษฐานจิตไม่ใช่เป็นความโลภหรือการค้ากำไรเกินควรเราจะเอาไปเปรียบเทียบกับธุรกิจไม่ได้อธิษฐานจิต ก็คือการตั้งเป้าหมายว่า...ในอนาคตเราอยากจะไปเป็นอะไรเราปรารถนาอย่างไร เราจึงตั้งจิตอธิษฐานแล้วบุญก็จะเป็นพลังสนับสนุนให้เป็นไปตามความปรารถนานั้น ซึ่งไม่เกี่ยวกับความโลภถ้าความโลภเกิดขึ้นบุญก็ไม่เกิด เพราะมันตรงข้ามกัน และเราก็กำลังเดินตามรอยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อครั้งยังเสวยพระชาติเป็นพระโพธิสัตว์ทุกครั้งที่พระองค์ทำความดี ไม่ว่าทำเล็ก ทำใหญ่พระองค์ปรารถนาพุทธภูมิทั้งนั้น ซึ่งเป็นภูมิอันยิ่งใหญ่ถวายดอกไม้บูชาพระเจดีย์ก็ปรารถนาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าเราจะไปคิดว่า อย่างนี้เป็นการค้ากำไรเกินควร ก็ไม่ถูกแต่ว่าพระองค์กำลังสั่งสมบุญเพื่อไปสู่เป้าหมายตรงนั้นอย่างนี้เรียกว่า อธิษฐานบารมี คือ กำลังสั่งสมบุญทีละเล็ก ทีละน้อยเหมือนปลวกค่อย ๆ สร้างรังจากดินก้อนเล็ก ๆ ขึ้นไปหรือเหมือนตึกก็ต้องค่อย ๆ ก่อสร้างขึ้นไปจนกว่าจะไปถึงเป้าหมายของตึกที่ได้ตั้งใจไว้    
                 

 

    ธรรมะคุณครูไม่ใหญ่

 Total Execution Time: 0.0046074827512105 Mins