สำเร็จด้วยบุญ

วันที่ 12 มีค. พ.ศ.2558

 

 

สำเร็จด้วยบุญ

 

 จะทำอะไรต่าง ๆ  ให้นึกถึงบุญ  ให้อยู่ในบุญ   ถ้าเรามีบุญ  สิ่งนั้นก็จะสำเร็จได้ด้วยบุญ

 

 เรามีบุญเป็นที่พึ่ง  ให้นึกถึงบุญให้มาก ๆ  ทุกอย่างจะสำเร็จ

 

คำสอนคุณยาย

 Total Execution Time: 0.0015793363253276 Mins