อะไรที่ผ่านเข้ามาในใจเรา

วันที่ 18 พค. พ.ศ.2558

 

 

อะไรที่ผ่านเข้ามาในใจเรา 
มันเกี่ยวกับความหมองและใสของใจ 
ซึ่งจะไปสำแดงออกตอนใกล้ตาย 
เขาเรียกว่า “กรรมนิมิต” 
จะมีภาพที่ทำให้ใจเราหมองหรือใส 
ถ้าใจหมอง คตินิมิตมืด ไปอบาย 
ถ้าใจใส คตินิมิตสว่าง ก็ไปสวรรค์

 

 

(คุณครูไม่ใหญ่)
๑๖ กันยายน  ๒๕๔๘

 Total Execution Time: 0.00087069670359294 Mins