ไม่มีคนคุม

วันที่ 17 กย. พ.ศ.2549

 

ล่าหนูแซ่ซี้                                      จรจรัล

หมาล่าวิฬาร์ผัน                                สู่หล้าง

ครูล่าศิษย์ละธรรม์คบเพื่อน               พาลนา

เสือล่าป่าแรมร้างหมดไม้                  ไพรสณฑ์

 Total Execution Time: 0.001134184996287 Mins