กำหนดสติ

วันที่ 21 กย. พ.ศ.2549

 

 

 

สติกำหนดลมหายใจเข้าออก

อันผู้ใดไม่อบรมให้บริบูรณ์

ทั้งกายทั้งจิตของผู้นั้นก็หวั่นไหว

 

ขุ. ปฎิ. ๓๑/๒๕๐

 Total Execution Time: 0.0011295636494954 Mins