สิ่งใดที่ยังกุศลธรรมให้บังเกิดขึ้น

วันที่ 08 มิย. พ.ศ.2558

 

 

สิ่งใดที่ยังกุศลธรรมให้บังเกิดขึ้น 
ด้วย กาย วาจา ใจ
สิ่งนั้นคือ "กำไรชีวิต"
สิ่งใดที่ยังอกุศลธรรมให้บังเกิดขึ้น
ด้วย กาย วาจา ใจ
สิ่งนั้นคือ "ขาดทุนชีวิต"

 

คำไม่เล็กของคุณครูไม่ใหญ่
12 ส.ค.46

 Total Execution Time: 0.042773016293844 Mins