ผู้ชี้ทางสว่างแก่โลก

วันที่ 29 กย. พ.ศ.2549

 

 

เมื่อพระพุทธเจ้า ผู้ทำความสว่างเกิดขึ้นโนโลก

พระองค์ย่อมประกาศธรรมสำหรับดับทุกข์นี้

 

 

ขุ. ปฎิ. ๓๑/๔๑๘

 Total Execution Time: 0.0012664834658305 Mins