หอฉันคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง

วันที่ 01 มค. พ.ศ.2560

หอฉันคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง 
วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

 

หอฉันคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง  วัดพระธรรมกาย

      ในครั้งที่คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูงยังมีชีวิตอยู่ ท่านปรารถนาจะสร้างโรงทาน สถานที่แห่งการสร้างมหาทานบารมี และให้พระภิกษุสามเณรที่จำพรรษา ณ วัดพระธรรมกาย ไม่ต้องกังวลต่อการแสวงหาภัตตาหาร มีเวลาในการศึกษาพระปริยัติธรรมและประพฤติปฏิบัติธรรมมากขึ้น นับตั้งแต่การเริ่มสร้างวัดพระธรรมกาย คุณยายอาจารย์ฯ จึงได้ตั้งโรงทานขึ้น โดยมีการจัดภัตตาหารถวายพระภิกษุสงฆ์ และเลี้ยงอาหารสาธุชนที่มาปฏิบัติธรรมที่วัดพระธรรมกายด้วย ต่อมาสถานที่ของการจัดกิจกรรมงานบุญขยายออกไปกว้างขวางขึ้น สภาธรรมกายสากลหลังคาจากจึงเป็นสถานที่ถวายภัตตาหารถวายพระภิกษุและเลี้ยงอาหารสาธุชนเรื่อยมา เมื่อคุณยายอาจารย์ฯ ละสังขารไปแล้ว พระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย) และศิษยานุศิษย์คุณยายอาจารย์ฯ ทั่วโลก จึงพร้อมใจกันสถาปนาหอฉันคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูงขึ้น เพื่อจัดเป็นสถานที่ให้พระภิกษุฉันภัตตาหารและสาธุชน อุบาสก อุบาสิกา เจ้าหน้าที่ วัดพระธรรมกายรับประทานอาหารอย่างเป็นสัดส่วน และเป็นอนุสรณ์ถึงคุณยายอาจารย์ฯ ในการทุ่มเทสร้างบารมีให้เป็นแบบอย่างแก่ลูกหลาน
 

หอฉันคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง  วัดพระธรรมกาย

หอฉันคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง  วัดพระธรรมกาย

      หอฉันคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูงมีพื้นที่ใช้สอย 32,000 ตารางเมตร รองรับพระภิกษุสงฆ์และสามเณรฉันภัตตาหารพร้อมกันได้ 6,000 รูป มีโรงครัวที่สามารถประกอบอาหารเลี้ยงพระและสาธุชนที่มาปฏิบัติธรรมในงานบุญใหญ่ได้วันละ 200,000 คน หลังคาหอฉันประกอบด้วยยอดโดมสีขาวที่เป็นมหาเจดีย์น้อย ซึ่งใช้ในงานสลายร่างคุณยายอาจารย์ฯ และเชิงลาดลดหลั่นเป็นขั้นบันได ส่วนล่างของเชิงลาดเป็นน้ำตกเพื่อการระบายความร้อน อาคารหอฉันออกแบบให้มีความโปร่ง มีเสาน้อย มีพื้นที่ใช้สอยกว้างขวาง บริเวณโดยรอบหอฉัน มีไม้ดอก ไม้ประดับ สวยงาม ร่มรื่น สบายตา มุมทั้ง 4 ด้านของอาคารหอฉัน มีเสามงคลที่ออกแบบให้ดูสวยงาม ใช้เป็นเสาล่อฟ้า และติดตั้งดวงโคม เพื่อให้แสงสว่างแก่พื้นที่โดยรอบ โรงครัว เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น มีระบบผลิตอาหารที่สะอาด ปลอดภัย และถูกสุขอนามัย
 

หอฉันคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง  วัดพระธรรมกาย

      ปัจจุบันหอฉันคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง นอกจากจะเป็นสถานที่ฉันภัตตาหารของพระภิกษุสงฆ์และสามเณรแล้ว ยังใช้เป็นสถานที่ประกอบกิจกรรมงานบุญต่างๆ มากมาย เช่น พิธีถวายบาตรสามเณรธรรมทายาท พิธีบรรจุพระของขวัญในงานบุญต่างๆ พิธีถวายผ้าอาบน้ำฝน พิธีถวายอุปกรณ์กันหนาว พิธีถวายบุญโคมประทีป พับจีวร ฯลฯ ซึ่งนับได้ว่าเป็นสถานที่แห่งการสร้างมหาทานบารมีและสร้างบุญกุศลได้คุ้มค่ากับพื้นที่ที่สุด
 

หอฉันคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง  วัดพระธรรมกาย

หอฉันคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง  วัดพระธรรมกาย

หอฉันคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง  วัดพระธรรมกาย

กำหนดการพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน
ทุกวันจันทร์ - วันเสาร์

พิธีกรรมช่วงเช้า
      06.30 น.  พิธีกล่าวถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน
      07.00 น.  ถวายไทยธรรม / คณะสงฆ์ให้พร

พิธีกรรมช่วงเพล
      10.45 น.  พิธีอาราธนาศีล กล่าวถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน คณะสงฆ์เจริญพุทธมนต์ พาหุงฯ
      11.05 น.  อธิษฐานจิต ถวายภัตตาหารแด่คณะสงฆ์
      12.00 น.  ถวายไทยธรรม / คณะสงฆ์ให้พร

 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.020649381478628 Mins