ผู้เห็นธรรม

วันที่ 14 มค. พ.ศ.2548

 

ผู้เห็นธรรม

 

“ผู้มีจิตสงบ มีปัญญาเครื่องรักษาตัว
มีสติ เป็นผู้เพ่งพินิจ ไม่เยื่อใยในกาม
ย่อมเห็นธรรมโดยชอบ”


 

 

ขุ. อิติ. ๒๕/๒๖๐

 

 Total Execution Time: 0.010468753178914 Mins