Tripitaka - พระไตรปิฎก

วันที่ 11 เมย. พ.ศ.2563

         

                 การจัดทำพระไตรปิฎก ในรูปแบบ e-Book ครั้งนี้ใช้ต้นฉบับหลวง ที่มีการจัดพิมพ์ขึ้นในปี พ.ศ.๒๕๐๐ เป็นหลักเพื่อเผยแพร่ให้พุทธศาสนิกชนทั่วโลกสามารถเข้าถึง และเก็บรักษาไว้ได้ดังใจปรารถนาโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย

 

                ซึ่งถือว่าเป็นการประกาศพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า เพื่อถวายไว้ในพระพุทธศาสนา เป็นพุทธบูชาเพื่อสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนยาวนานตลอดพุทธันดร ๕,๐๐๐ ปี

 

               การจัดทำครั้งนี้จะประสบความสำเร็จมิได้หากปราศจากผู้ให้การสนับสนุนและคณะผู้จัดทำดังต่อไปนี้

๑.พระอภิญาโณภิกขุ

๒.บริษัท ธรรมนิติ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ

๓.บริษัท เอเอสเค มีเดีย จำกัด

๔.พุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธารวมบริจาคเงินในการจัดสร้างพระไตรปิฎก

 

 

 

กดที่นี่

 

 

 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0099252820014954 Mins