อยากอยู่กับความสุข

วันที่ 13 กค. พ.ศ.2558

 

อยากอยู่กับความสุข

 

สรุปโอวาทที่เกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมที่ ๒๑

           อยากอยู่กับความสุข : ถ้าใจนิ่งต้องมาพร้อมกับความสุข ความบริสุทธิ์ ต้องมาพร้อมกัน ถ้าไม่มีความบริสุทธิ์ ความสุขก็ไม่มี ต้องหลุดจากสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์ ไม่ต้องคิดเรื่องอะไร ถ้ามีความสุข ใจก็ไม่ไปไหน ใจเราอยากจะอยู่กับความสุขภายใน

           ทำอย่างไรให้ใจนิ่ง : ทำอย่างไรให้ใจนิ่ง 

๑.ไม่ติดอะไรทั้งสิ้น

๒.เอาใจใส่

๓.หมั่นสังเกต 

ก็อิทธิบาท ๔ นั่นแหละ ใจต้องไม่ติดอะไรเลย พอมีความสุข มันก็จะต่อเนื่องไปเอง กับไม่เห็นอะไรที่สำคัญไปกว่านี้

           ฝึกจนติดเป็นนิสัย : ฝึกให้ละเอียด ให้ติดเป็นนิสัย ทำให้ถูกหลักวิชชา เราต้องฝึกตั้งแต่ตอนนี้ ลูกอย่าลืม ต้องมีความสุข ความบริสุทธิ์ ชัด ใส สว่าง มันจะเกิดจากใจที่นิ่งแน่น ทำตามหลักวิชชาให้ติดเป็นนิสัยเลย ก็อยากให้ได้จริง 

ๆ จะได้เป็นที่พึ่งแก่ตัวเอง 

           นึกอย่างสบาย ๆ : อย่าตั้งใจเกินไปนะ ลูกหมั่นนึกถึงพระเดชพระคุณหลวงปู่อย่างสบาย ๆ ลูกต้องนึกให้ได้อย่างสบาย ๆ บริสุทธิ์ มีความสุข นึกอย่างนี้ให้ต่อเนื่องทั้งวันทั้งคืนเลย ให้ติดเป็นนิสัย ค่อย ๆ นึกเบา ๆ สบาย ๆ แตะใจเบา ๆ ถ้าชัดแล้ว สว่างแล้ว ใสแล้ว แตะเบา ๆ ประคองใจไปเบา ๆ สบาย ๆ เบา ๆ อย่าไปตั้งใจมาก ไม่เกิดประโยชน์ ไม่ถูกวิธีการ

 

 

คุณครูไม่ใหญ่

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0024585803349813 Mins