“สัมมา อะระหัง” มะเร็งหาย คุณรัตนา แบบกัน

วันที่ 06 กค. พ.ศ.2558

 

“สัมมา อะระหัง” มะเร็งหาย
คุณรัตนา แบบกัน 

อาชีพรับจ้าง


    เดือนเมษายนปีที่แล้ว หมอบอกว่า ดิฉันเป็นมะเร็งระยะที่ ๑ ต้องส่งตัวไปโรงพยาบาลราชวิถีเพื่อผ่าตัด พอผ่าเสร็จเรียบร้อยแล้ว หมอก็บอกอีกว่า เป็นมะเร็งระยะที่ ๓ แล้ว ต้องรักษาต่อด้วยคีโม ในตอนนั้นดิฉัน     ไม่กลัวที่หมอบอกว่าเป็นมะเร็ง เพราะช่วงที่เป็นแรก ๆ ก็เริ่มท่อง “สัมมา อะระหัง” ทุกวัน พอท่อง “สัมมา อะระหัง” บ่อยครั้ง เวลาไปนั่งสมาธิก็นั่งได้ดี ใจหยุดนิ่ง ความสงบก็เกิดขึ้น


    ในขณะที่นั่งสมาธิ ดิฉันนึกเอาก้อนมะเร็งมากลั่นให้ใส พอใจหยุดนิ่งก็มีความรู้สึกว่า ก้อนมะเร็งนั้นมันจมดิ่งหยุดนิ่งไป แล้วก็หายไป ก็เลยมั่นใจว่าจะต้องหายแน่ อีก ๒ อาทิตย์ต่อมา พอไปฟังผล หมอบอกว่าไม่พบเชื้อแล้ว หายไปได้อย่างไรก็ไม่รู้ ไม่ต้องรักษาต่อแล้ว หลังจากนั้นหมอก็นัดตรวจทุก ๓ เดือน ปรากฏว่าผลดีเยี่ยม

     
    ตั้งแต่ดิฉันนั่งสมาธิแล้วท่อง “สัมมา อะระหัง” ไปด้วย ดิฉันมั่นใจว่า โรคมะเร็งต้องหายขาดและจะไม่กลับมาอีก เพราะอานุภาพ “สัมมา อะระหัง”  

 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0010622143745422 Mins