ทุกข์ - สุขอย่างยิ่ง

วันที่ 08 กพ. พ.ศ.2548

 

ทุกข์ - สุขอย่างยิ่ง

 

“ความหิวเป็นโรคอย่างยิ่ง
สังขารเป็นทุกข์อย่างยิ่ง
รู้ข้อนั้นตามเป็นจริงแล้ว ดับเสียได้ เป็นสุขอย่างยิ่ง”


 

 

ขุ. ชา. ปกิณฺณก. ๒๗/๓๙๘

 

 

 Total Execution Time: 0.0029319008191427 Mins