ชัดใสสว่าง

วันที่ 23 กค. พ.ศ.2558

 

ชัดใสสว่าง

 

ง่าย ๆ สบาย ๆ ชัดใสสว่าง  มีความสุข
เข้าไปช้า ๆ ชัด ๆ นิ่ง ๆทุกดวงธรรม    ทุกกาย
ภายในอย่างสบาย ๆ ใครที่ทำยังไม่ได้ให้สัง -เกต

ปรับปรุงมุ่งมั่น อะไรจะสู้ความเพียรได้
มุ่งมั่นฝึกฝนเอาให้ได้ อย่าไปลุ้น    อย่าตั้งใจ
มาก  เดี๋ยวมันก็จะแพ้เรา เดี๋ยวเราก็จะทำได้ 
เพราะเรายังแข็งแรง ยังมีเวลา

 

พระเทพญาณมหามุนี