เครื่องนำไปของชีวิต

วันที่ 14 กพ. พ.ศ.2548

 

 

 “ชีวิตคืออายุอันน้อยนี้ ถูกชรานำไป

เมื่อสัตว์ถูกชรานำเข้าไปแล้ว ย่อมไม่มีเครื่องต้านทาน

ผู้เล็งเห็นภัยในมรณะนั้น มุ่งความสงบ พึงละโลกามิสเสีย”


 

สํ. ส. ๑๕/๗๗

 Total Execution Time: 0.0011559327443441 Mins