อยู่เป็นสุข

วันที่ 27 กค. พ.ศ.2558

 

อยู่เป็นสุข

 

สรุปโอวาทที่เกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมที่ ๓๖

               อยู่เป็นสุข : แต่ถ้าจะให้เรารักสถานที่ และอยู่เป็นสุข เราต้องดูแลทำความสะอาดเสนาสนะต่าง ๆ เอง สิ่งใดที่เราดูแลด้วยตัวของเราเอง เราจะรัก และต้องดูแลด้วยความเคารพที่ให้โอกาสได้นั่งธรรมะ ถ้าเราดูแลและให้ความสำคัญกับสิ่งนี้ จนกระทั่งสถานที่แห่งนี้ถูกยกฐานะจากแผ่นดิน และอาคารธรรมดาเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สูงส่ง ให้ exercise ทำความเพียร ดูแลสถานที่ บุญเกิดขึ้นแล้ว เราจะละเอียดขึ้นไปเรื่อย ๆ ถ้าทำอย่างนี้ได้  ก็จะเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์ จะสูงส่ง มนุษย์และเทวดาต้องเคารพกราบไหว้ นี่เป็นเรื่องสำคัญนะ

          ลักษณะมหาบุรุษ : ในสมัยพุทธกาล แม้มีผู้ที่มีความเห็นไม่เหมือนกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แต่ถ้าพูดถึงลักษณะมหาบุรุษ ก็ยอมรับกันหมดว่า งดงาม สง่างาม มีนักบวชปริพาชกไม่ยอมรับคำสอนท่าน แต่ยอมรับลักษณะมหาบุรุษของท่าน  ถ้าขึ้นชื่อว่าเป็นมนุษย์...เห็นแล้ว ยอมรับหมด

            อย่าติดสัญญา : อย่าใช้ความคิด อย่าติดสัญญา อย่าเชื่อใครทั้งสิ้น ลูกต้องนิ่ง นุ่ม เบา สบาย นุ่มนวลจนกระทั่งควรแก่การงาน โดยมีเป้าหมายต้องรู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดให้ได้

 

 

คุณครูไม่ใหญ่

 

 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0017427166302999 Mins