เพลง ชีวิตสมณะ

วันที่ 28 กค. พ.ศ.2558

เพลง : ชีวิตสมณะ
คำร้อง : ตะวันธรรม
คำแปลภาษาอังกฤษ : phatara Inlarp
ทำนอง / เรียบเรียง : ปัญจสิขะ
ภาพ : DMC
ใช้เฉพาะในการสอนศีลธรรม

--------------------------------------------------------------

เนื้อเพลง : ชีวิตสมณะ


จากเรือน เหมือนนกที่จากคอน ไม่อาวรณ์ เมื่อจรจากมา

สร้างชีวี ให้มีคุณค่า แสวงหาแต่หนทาง  พระนิพพาน

มีผ้าแค่เพียงสามผืน ทั้งหลับตื่น มีแต่ความชื่นบาน

 

สมบัติมีแค่อัฏฐบริขาร เลี้ยงสังขาร  ด้วยอาหารสาธุชน

ฝึกตนทนหิวบำเพ็ญตบะ ทั้งคันถะวิปัสสนา ทุกแห่งหน

รักธรรมวินัย  ยิ่งกว่าชีวิตตน หวังหลุดพ้นวัฏฏะชนะมาร

 

จากเรือน เหมือนนกที่จากคอน ไม่อาวรณ์ เมื่อจรจากมา

สร้างชีวี ให้มีคุณค่า แสวงหาแต่หนทาง  พระนิพพาน

เที่ยวจาริกทำประโยชน์ ให้แก่โลก ดับทุกข์โศก  โรคทางใจในสังสาร

 

ดังอาทิตย์สลายมืด  ห้วงจักรวาล ทุกส่ำสัตว์สุขสราญ  ด้วยธรรมกาย

นี่แหละคือชีวิตสมณะ  ที่สละกายใจน้อมถวาย 

แด่องค์พระสัมมา  จวบจนกว่าชีพวาย

 

ทุ่มทำงานถึงวันสุดท้าย ชนะมาร จากเรือน เหมือนนกที่จากคอน

ไม่อาวรณ์ เมื่อจรจากมา สร้างชีวี ให้มีคุณค่า

แสวงหาแต่หนทาง  พระนิพพาน จากเรือน เหมือนนกที่จากคอน

 

ไม่อาวรณ์ เมื่อจรจากมา สร้างชีวี ให้มีคุณค่า

แสวงหาแต่หนทาง  พระนิพพาน จากเรือน เหมือนนกที่จากคอน

ไม่อาวรณ์ เมื่อจรจากมา สร้างชีวี ให้มีคุณค่า

แสวงหาแต่หนทาง  พระนิพพาน 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0010467171669006 Mins