เพลง Dhamma Is

วันที่ 29 กค. พ.ศ.2558

เพลง : Dhamma Is 
คำร้อง/ทำนอง/เรียบเรียง : Jimmy Wong
ขับร้อง : Chia Sue Ann, Jina Lim, Lim yu Xin, Toh Wei Qi, Jazlin Tan, Gaia Pourville, Ng Xi Jin
คำแปลภาษาไทย : ดร.อนัญญา เมธมนัส
คำแปลภาษาจีน : อ.แอนโทนี่ อั้งประเสริฐ
ภาพ : กัลยาณมิตร.th
ใช้เฉพาะในการสอนศีลธรรม

------------------------------------------------------------------------------

เนื้อเพลง : Dhamma Is

 

happy children come together,

เด็กๆที่มีความสุขมารวมตัวกัน

Clap your hands and sing with me

ปรบมือและร้องเพลงไปกับฉัน

Listen to what Buddha says

ฟังว่าพระพุทธเจ้าตรัสอะไร

Spread the Dhamma on the way

ให้ช่วยกันเผยแผ่พระธรรม

Sadhu Sadhu Sadhu Sadhu to Dhamma

สาธุ สาธุ สาธุ สาธุพระธรรม

Dhamma is good  Dhamma is joy

ธรรมะ คือ ความดี ธรรมะ คือ ความร่าเริง

Dhamma is Peace Dhamma is love

ธรรมะ คือ สันติสุข ธรรมะ คือ ความรัก

Dhamma is good  Dhamma is joy

ธรรมะ คือ ความดี ธรรมะ คือ ความร่าเริง

Dhamma is Peace Dhamma is love

ธรรมะ คือ สันติสุข ธรรมะ คือ ความรัก

 

sadhu sadhu sadhu sadhu to Dhamma

สาธุ สาธุ สาธุ สาธุพระธรรม

Dhamma is good  Dhamma is joy

ธรรมะ คือ ความดี ธรรมะ คือ ความร่าเริง

Dhamma is Peace Dhamma is love

ธรรมะ คือ สันติสุข ธรรมะ คือ ความรัก

Dhamma is good  Dhamma is joy

ธรรมะ คือ ความดี ธรรมะ คือ ความร่าเริง

Dhamma is love  

 ธรรมะ คือ ความรัก

 

sadhu sadhu sadhu sadhu to Dhamma

สาธุ สาธุ สาธุ สาธุพระธรรม

Dhamma is for you and me

 ธรรมะสำหรับ เธอและฉัน

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0009776512781779 Mins