ผู้ที่ช่วยให้เราพ้นทุกข์ได้

วันที่ 03 สค. พ.ศ.2558

 

ผู้ที่ช่วยให้เราพ้นทุกข์ได้

 

ผู้ที่ช่วยให้เราพ้นทุกข์ได้

             ต้องฝึกใจให้หยุดนิ่ง ให้เข้าถึงพระธรรมกายในตัวให้ได้  พรรษานี้ จึงเป็นพรรษาที่ถึงเวลาแล้ว  ที่เราจะต้องเห็นพระ   เข้าถึงพระธรรมกายในตัว  เราจะต้องขวนขวาย  ทำให้เต็มที่เต็มกำลัง   ไม่มีใครช่วยเราได้  นอกจากเราต้องช่วยตัวของเราเอง จะรักกันปานจะกลืนกินแค่ไหน  ถึงเวลา ต่างก็แยกย้ายกันไป  ช่วยกันไม่ได้เลย ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตาม 

             แม้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็ได้แค่เพียงแนะนำ   ส่วนการกระทำ เราต้องทำเอง  จึงจะหลุดพ้นได้  จะมาไถ่บาปแทน ล้างบาปแทน หรือเอาบาปไปขว้างทิ้งน้ำ ไม่ได้   ต้องทำเอง ลุยเอง อยากมีชีวิตอยู่ ต้องหายใจเอง  อยากจะเห็น ต้องดูเอง  อยากจะได้ยิน ต้องฟังเอง  อยากจะรู้อะไรอร่อย หรือไม่อร่อย ก็ต้องกินเอง  เพราะฉะนั้นไม่มีอะไรที่ไม่เองเลย มันต้องเองทั้งนั้น  เองก็คือ...อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ
ต้องช่วยตัวของเราเอง มันถึงจะพ้นได้

 

 

ธรรมะคุณครูไม่ใหญ่

 

 

 Total Execution Time: 0.0050679008165995 Mins