"ใจอยู่กับตัว จิตจะบริสุทธิ์"

วันที่ 06 สค. พ.ศ.2558

 

"ใจอยู่กับตัว จิตจะบริสุทธิ์"

 

"ใจอยู่กับตัว จิตจะบริสุทธิ์"
   
  “ถ้าใจอยู่กับตัว ความบริสุทธิ์ ก็เกิดขึ้นอย่างง่ายๆ   
พอจิตบริสุทธิ์ก็จะหลุด เข้าไปสู่ภายในได้”

 

 

พระเทพญาณมหามุนี
๕ ส.ค. ๕๘

 

 

 Total Execution Time: 0.027472817897797 Mins