กายของนักรบกองทัพธรรม

วันที่ 10 สค. พ.ศ.2558

 

กายของนักรบกองทัพธรรม

 

กายของนักรบกองทัพธรรม 
เป็นกายที่จะยังสันติสุขให้เกิดขึ้นกับโลก
ภพสาม และธาตุธรรมทั้งหมด

 

 

(คุณครูไม่ใหญ่)

๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๘

 

 

 

 Total Execution Time: 0.0011517842610677 Mins