ธรรมของสัตบุรุษ

วันที่ 16 มิย. พ.ศ.2548

 

 

(เพราะธรรมของสัตบุรุษยากที่อสัตบุรุษจะประพฤติตาม)
คติที่ไปจากโลกนี้ของสัตบุรุษและอสัตบุรุษจึงต่างกัน
คือ อสัตบุรุษไปนรก
สัตบุรุษไปสวรรค์


 

ขุ. ชา. มหา. ๒๘/๔๓๕

 

 Total Execution Time: 0.0048824985822042 Mins