เห็นห่าง ๆ

วันที่ 17 สค. พ.ศ.2558

 

เห็นห่าง ๆ

 

สรุปโอวาทที่เกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมที่ ๕๗

          เห็นห่าง ๆ : ภาพภายในยังเห็นห่าง ๆ แสดงว่า ใจยังไม่นิ่งแน่น ถ้านิ่งแน่นมันต้องไปเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับพระภายใน ซึ่งก็ไม่ต้องทำอะไรเลย ให้นิ่งเฉย ๆ 

         ฉันทะเป็นหัวขบวน : มีฉันทะเอง ถูกต้องเลย แสดงว่าลูกครอบครองฉันทะได้แล้ว ฉันทะเป็นหัวขบวนเลย หลวงพ่ออยากให้ได้แบบนี้กันหมดทุกรูปเลย เพราะถ้ามีฉันทะ เดี๋ยวอีกสามตัวก็จะตามมาเอง ฉันทะแต่เดิมเรารู้จากตัวหนังสือ จากในตำราที่เราได้เคยศึกษามา ตอนนี้เราได้สำเร็จรูป แต่เราจะไปรู้ว่าฉันทะจริง ๆ 

เป็นอย่างไร เราต้องครอบครองฉันทะให้ได้ ซึ่งมาจากการได้สุขจากสมาธิ เพราะใจนิ่งถูกส่วน ถ้าครอบครองฉันทะได้ วิริยะ ความเพียรจะตามมาเอง ไม่อยากมาก็ต้องมา จะปฏิเสธวิริยะก็ไม่ได้ เพราะมีความสุข ถูกหลักวิชชาจะทำให้มีฉันทะ เพราะเราได้สุขจากสมาธิ ที่สุขเพราะใจนิ่งแล้ว

         ความง่วง : ความง่วงนี่ เราต้องมาสังเกตว่าเป็นที่เราพักผ่อนน้อยหรือเปล่า เหนื่อยมากหรือเปล่า ถ้าพักผ่อนน้อยเราก็ปล่อยให้หลับไปก่อน แต่ถ้าหากว่าเป็นที่ใจ คือเราก็พักผ่อนเต็มที่ เหนื่อยก็ไม่เหนื่อย อย่างนี้ต้องเปลี่ยนอิริยาบถ หรือนึกถึงแสงสว่างเรื่อย ๆ ตาจะได้สว่าง แล้วก็ตั้งสติของเรา เอาชนะมันให้ได้

 

 

คุณครูไม่ใหญ่

 

 

 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.008330233891805 Mins