อย่าประมาท

วันที่ 18 สค. พ.ศ.2558

 

อย่าประมาท

 

 อย่าประมาท

        ให้ตั้งใจนั่งธรรมะ

ให้ละเอียดขึ้นไปเรื่อย ๆ

     วันเวลา มันผ่านไปเร็ว

อะไรที่จะประเสริฐกว่า

           ธรรมะ ไม่มีอีกแล้ว

 

  "คุณครูไม่ใหญ่"

 

 

 Total Execution Time: 0.0031160831451416 Mins