งานที่แท้จริง

วันที่ 24 สค. พ.ศ.2558

 

งานที่แท้จริง

 

งานที่แท้จริง
          การฝึกใจให้หยุดนิ่ง เป็นหน้าที่อันยิ่งใหญ่สำหรับทุกๆชีวิต และเป็นงานที่แท้จริงของมวลมนุษยชาติ ตลอดจนสรรพสัตว์ทั้งหลาย เพราะเป็นวิธีเดียวเท่านั้น ที่จะขจัดความสงสัย เกี่ยวกับเรื่องราวความจริงของสรรพชีวิต ให้หมดสิ้นไปได้ และเป็นวิธีเดียวที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ ทรงปฏิบัติเพื่อให้เกิดความรู้แจ้งเห็นจริงในสรรพสิ่งและสรรพสัตว์ทั้งหลาย 

 

 

 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2541
พระเทพญาณมหามุนี