พิธีหล่อพระธรรมกายประจำตัว ๒๒ เมษายน ๒๕๕๑

วันที่ 25 กย. พ.ศ.2558

พระของขวัญ

พระของขวัญ_พระหยก_ของที่ระลึก_วัดพระธรรมกาย

ทบทวนบุญ หล่อพระธรรมกายประจำตัว

ประดิษฐานภายในมหาธรรมกายเจดีย์ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๑

ผู้คว้าโอกาสแห่งสิ่งที่เกิดขึ้นได้โดยยาก

 

          โลกของเราใบนี้ได้รับการปกป้องคุ้มครองโดยธรรมมานานแสนนาน ธรรม ที่คุ้มครองโลกนี้เรียกว่า หิริ โอตตัปปะ คือ ความละอายและเกรงกลัวต่อบาป หรือเรียกอีกอย่างว่า "เทวธรรม" ในอดีตเมื่อครั้งที่พระบรมโพธิสัตว์บังเกิดเป็น พระโอรสของพระเจ้าพรหมทัต ทรงมีพระนามว่า มหิสสาสกุมาร ในครั้งนั้นกว่าพระองค์จะรู้ว่า "เทวธรรมคืออะไร" ต้องยอมลงทุนเอาชีวิตของตนเข้าแลก ถือเป็นบุญลาภของพุทธศาสนิกชนทั้งหลายที่ได้เกิดขึ้นในยุคที่พระสัทธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเจริญรุ่งเรือง นอกจากเราจะรู้จักเทวธรรม และได้ฟังธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งเป็น สิ่งเกิดขึ้นได้โดยยากแล้ว เรายังเป็นผู้ไม่ประมาท ในการดำเนินชีวิต หมั่นประพฤติปฏิบัติธรรมและสั่งสมบุญอยู่เป็นนิจ ดังพุทธดำรัสที่ตรัสไว้ในอิฏฐสูตร ความว่า "ชนผู้ปรารถนาอายุ วรรณะ ยศ เกียรติ สวรรค์ ความเกิดในตระกูลสูงและความเพลิดเพลินใจ พึงขวนขวายในความไม่ประมาทให้ยิ่งขึ้นไป" ในวันคุ้มครองโลก วันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่ผ่านมา เราก็ได้ดำเนินชีวิตอยู่ในบุญด้วยความปีติ เบิกบานใจ เป็นอีกวันที่ดวงใจของเราได้บันทึกไว้ว่า เป็นวันบุญใหญ่ที่ปลื้มจนลืมไม่ลง
 


 

            ในวันนี้ ผู้มีบุญทั้งหลายได้มาร่วมกันหล่อ องค์พระธรรมกายประจำตัว ซึ่งจะนำไปประดิษฐาน ภายในมหาธรรมกายเจดีย์ เจดีย์แห่งพระรัตนตรัย เพื่อให้เป็นที่สักการบูชาของผู้มีกุศลศรัทธาจากทั่วโลก อย่างต่อเนื่องยาวนานนับพันปี นอกจากนี้พวกเรายังได้ร่วมกันหล่อองค์พระประธาน เพื่อจะได้นำไปประดิษฐาน ณ วัดบ้านขุน ๑ อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ อีกด้วยหลังเสร็จพิธีหล่อองค์พระ พระเดชพระคุณ พระราชภาวนาวิสุทธิ์ ประธานสงฆ์ นำอธิษฐานจิต และนำแผ่เมตตา จากนั้นพลุแสนสวยจำนวนมากก็สว่างไสวบนท้องฟ้า และก่อนกลับบ้านสาธุชน ทุกท่านยังได้รับเหรียญที่ระลึก "รุ่นรวยฉับพลัน" เพื่อไว้ตรึกระลึกนึกถึงบุญ วันนี้ คือวันแห่งการสร้างบารมีของสาธุชนทั้งหลายอย่างครบถ้วนบริบูรณ์ ทั้งการให้ทาน รักษาศีล และเจริญภาวนา โดยเฉพาะการสร้างมหาทานบารมีด้วยการถวายมหาสังฆทาน เป็นบุญ อันยิ่งใหญ่มหาศาล แม้แต่พระบรมโพธิสัตว์ทั้งหลาย ผู้ตั้งความปรารถนาที่จะบรรลุสัมมาสัมโพธิญาณ เมื่อทรงพิจารณาด้วยสติปัญญาแล้วต่างก็เห็นพ้องต้องกันว่า การที่จะสร้างบารมีอื่นๆ ให้เป็นไป อย่างสะดวกสบายยิ่งขึ้นได้นั้น ต้องเริ่มต้นจากทานบารมี เพราะทานเป็นทางมาแห่งโภคทรัพย์ ซึ่งจะส่งเสริมให้สามารถสร้างบารมีอื่นๆ ได้โดยง่ายวันนี้เราจึงเป็นผู้ที่ได้ชื่อว่า ได้มาออกแบบชีวิตตนเอง ไว้อย่างสมบูรณ์ ทั้งรูปสมบัติ ทรัพย์สมบัติ และคุณสมบัติ เป็นเสบียงบุญติดตัวข้ามภพข้ามชาติไปจนถึงที่สุดแห่งธรรมและด้วยกระแส แห่งบุญที่ได้ ร่วมกันกระทำ ด้วยอำนาจแห่งศีลที่ร่วมกันรักษา ด้วยอำนาจแห่งภาวนาที่เชื่อมใจเป็นหนึ่งเดียวกัน สิ่งนี้จะกลายเป็นพลังแห่งบุญ อันมหาศาลที่จะผลักภัยร้ายทั้งมวลออกไปและยังผลให้โลกใบนี้ร่มเย็นเป็นสุขตราบนานเท่านาน


         ในโอกาสครั้งนั้น ได้จัดทำชุดพระของขวัญ เพื่อให้ผู้มีบุญได้ตรึกระลึกนึกถึงบุญในพิธีหล่อพระธรรมกายประจำตัว ในปี ๒๕๕๑  
 


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ภาคที่ท่านสังกัด

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.007393483320872 Mins