เป็นใหญ่ได้ ใจต้องเชื่อง

วันที่ 26 กย. พ.ศ.2558

 

เป็นใหญ่ได้ ใจต้องเชื่อง

 

เป็นใหญ่ได้ ใจต้องเชื่อง

          ที่จะเป็นใหญ่ได้  ใจมันต้องเชื่อง ต้องติดอยู่ศูนย์กลางดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายมนุษย์  ถ้าติดอยู่ได้เช่นนั้น ภิกษุหรือสามเณร ติดอยู่ได้เช่นนั้นละก็ จะเป็นภิกษุที่เป็นใหญ่ จะเป็นสามเณรที่เป็นใหญ่ ถ้าเป็นอุบาสกอุบาสิกาเล่า ถ้าใจไปติดอยู่ตรงนั้นละก็ จะเป็นอุบาสก อุบาสิกา ที่เป็นใหญ่

          แต่ว่าเขาทำกันติดได้มีนะ ในวัดปากน้ำเขาทำติดได้กันมากทีเดียวแหละ  ติดอยู่ศูนย์กลางดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายมนุษย์ 

 

 

โอวาทพระมงคลเทพมุนี