หยุด เป็นตัวสำเร็จ

วันที่ 28 กย. พ.ศ.2558

 

หยุด เป็นตัวสำเร็จ
 

 หยุดนั่นแหละสำคัญ  หยุดนั่นแหละ เป็นตัวสำเร็จ  หยุดอันเดียวเท่านั้นแหละ  ตั้งแต่ต้นจนพระอรหัต ทีเดียว  ถ้าหยุดไม่ได้  ก็ไม่ถูกทางไปของพระพุทธเจ้าพระอรหันต์   ถ้าหยุดได้ ก็ถูกทางไปของพระพุทธเจ้า พระอรหันต์   หยุดนิ่ง นี่แหละเป็นหนทางหมดจดวิเศษละ

 

 

โอวาทพระมงคลเทพมุนี

 Total Execution Time: 0.00096241633097331 Mins